Berita Dunia Islam Terdepan

Poster-poster Jihad Mujahidin ISIS

Support Us

(Arrahmah.com) – Yayasan Media Al-I’tisham, sayap media departemen informasi Mujahidin Daulah Islam Irak dan Syam atau Islamic Stateof Iraq and Sham (ISIS) merilis 10 poster jihad bergambar mujahidin di medan jihad yang tengah memperjuangkan Islam di Bumi Syam dengan memuat sejumlah arti ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi Shalallahu ‘Alayhi Wa Sallam mengenai jihad.

Pada poster pertama hingga poster ke empat tertulis arti ayat-ayat Al-Qur’an berkenaan dengan perintah jihad bagi Kaum Mukminin. Poster pertama memuat arti Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 5: “Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah mereka di tempat pengintaian.”

Poster kedua memuat arti Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 216: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Poster ke tiga memuat arti Al-Qur’an surat At-Tubah ayat 123: “Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui sikap tegas daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Poster ke empat memuat arti Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 244: “Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah  sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Berita Terkait

Poster ke enam berisi mengenai keutaman mati syahid. Poster ini bergambar seorang mujahid yang telah syahid, InsyaAllah, dalam berjihad di jalan Allah. Poster ini memuat arti surat Muhammad ayat 4 sampai 6: “Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka.”

Poster ke tujuh hingga ke sembilan berisi keutamaan mencari syahid. Poster ke-8 memuat arti surat An-Nisa ayat 95 dan 96: “Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat daripada-Nya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Poster ke delapan memuat arti Surat At-Tubah ayat 111: “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.”

Poster ke sembilan memuat arti Surat Al-Baqarah ayat 207: “Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.”

Poster terakhir memuat hadis Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam mengenai keutamaan Jihad: “Perjalanan umatku adalah Jihad” (Abu Dawud, Al Hakim dan Al Sunan Al Kubra)

(banan/arrahmah.com)

Iklan

Iklan

Banner Donasi Arrahmah