Berita Dunia Islam Terdepan

Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. ...

2

Support Us

Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa.
Agama tidak menyuruh, kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa.
.
– Buya HAMKA –
.
Follow @arrahmahcom | Berita Dunia Islam Terdepan
.
#buyahamkaquotes

Source

Iklan

Iklan

Iklan