Semua serba lembaran kertas

14

(Arrahmah.com) – Redaksi menerima tulisan untaian kata-kata, semoga dapat menjadi pelajaran dari segenap kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini. Nasskah ini merupakan terjemah dan adaptasi dari teks berbahsa Arab yang diterjemahkan oleh Ustadz Anung Al Hamat Lc M.Pd.I., berjudul, “Semua serba lembaran kertas.”

Semua serba lembaran kertas.

Akte lahir adalah lembaran kertas.

Ijasah adalah lembaran kertas.

Piagam penghargaan adalah lembaran kertas.

Buku nikah adalah lembaran kertas.

Pasport adalah lembaran kertas.

KTP adalah lembaran kertas.

Surat-surat rumah adalah lembaran kertas.

Surat keterangan berkelakuan baik adalah lembaran kertas.

Surat keterangan sakit adalah lembaran kertas.

Surat keterangan sehat adalah lembaran kertas

Surat undangan adalah lembaran kertas.

Termasuk uang-pun adalah lembaran kertas.

Semuanya serba lembaran kertas

Lembaran hidup kita hanya merupakan lembaran-lembaran yang akan dilipat dengan berlalunya hari-hari, dirobek-robek untuk kemudian dilemparkan semuanya oleh dunia. Semuanya itu adalah berbentuk lembaran-lembaran kertas.

Berapa banyak orang sedih dan gembira karena lembaran-lembaran kertas, akan tetapi ada lembaran yang tidak akan bisa dilihat lagi oleh manusia yaitu lembaran ijasah kematian. Maka beramal-lah untuknya karena ia merupakan lembaran yang paling berharga.

(arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.