BAIDOA (Arrahmah.com) – Pada Kamis, 15 Syawwal 1434 H/22 Agustus 2013 M mujahidin Ash-Shabaab menyerang posko militer rezim sekuler Somalia di kota Baidoa dan Merka dengan lemparan granat. Pada hari yang sama mujahidin menyergap konvoi pasukan rezim murtad Somalia di kota Ligo.

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
Laporan harian untuk hari Kamis, 15 Syawwal 1434 H

Segala puji bagi Allah semata, Yang memuliakan tentara-Nya, memenangkan hamba-Nya dan sendirian mengalahkan golongan-golongan musuh-Nya. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi yang tiada seorang nabi pun sepeninggalnya. Amma ba’du.

Beberapa berita terpisah:

  1. Membunuh seorang tentara rezim murtad Somalia di kota Afjae, provinsi Islam Shabelle Bawah.

  2. Menyerang posko pasukan rezim murtad Somalia di kota Baidoa, provinsi Islam Bay dan Bakool dengan lemparan granat.

  3. Menyerang posko pasukan rezim murtad Somalia di kota Merka, provinsi Islam Shabelle Bawah.

  4. Melakukan operasi penyergapan terhadap konvoi pasukan rezim murtad Somalia di kota Ligo, provinsi Islam Shabelle Bawah.

  5. Menyerang pangkalan-pangkalan pasukan salibis Uni Afrika pasukan rezim murtad Somalia di kota Jenale, provinsi Islam Shabelle Bawah.

Ya Allah, Yang menurunkan kitab suci, menjalankan awan, mengalahkan golongan-golongan musuh, kalahkanlah pasukan salibis dan tentara-tentara murtad yang berkoalisi dengan mereka.

Ya Allah, jadikanlah mereka dan peralatan perang mereka harta rampasan perang bagi mujahidin.

Ya Allah, hancurkanlah mereka dan goncangkanlah mereka.

Ya Allah, Engkaulah penguat kami dan Engkaulah penolong kami. Dengan bantuan-Mu semata kami bergerak dan berperang.

Allahu akbar

Kemuliaan hanyalah milik Allah, Rasul-Nya dan kaum beriman, akan tetapi orang-orang munafik tidak memahaminya.

 Yayasan Media Al-Kataib
Gerakan Mujahidin Asy-Syabaab

Kamis, 13 Dzulqa’dah 1434 H
19 September 2013 M

Sumber: Shada Al-Jihad Media Center
Global Islamic Media Front

(muhibalmajdi/arrahmah.com)

Topik: , , , ,