Sniper mujahidin menembak mati tentara Nushairiyah di Damaskus

40

DAMASKUS (Arrahmah.com) – Sniper Jabhah Nushrah menembak mati seorang tentara rezim Nushairiyah Suriah di desa Mahajah pada Senin (26/8/2013). Tentara Nushairiyah lainnya ketakutan dan melepaskan tembakan membabi-buta ke udara.

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

logo-JN3 

Penjelasan no. 384

Sniper mujahidin menembak mati tentara Nushairiyah di desa Mahajah pada jalan raya Damaskus – Dara’a

 

Segala puji bagi Allah Yang Maha Merajai lagi Maha Tinggi, Yang telah memerintahkan kita untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan keadilan dan mensyariatkan kepada kita untuk melawan penyerangan dengan balasan setimpal. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada orang yang senantiasa tersenyum lagi ahli berperang, nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa salam, juga atas seluruh keluarga dan sahabatnya. Amma ba’du.

Pada hari Senin, 19 Syawwal 1434 H/26 Agustus 2013 M Allah Ta’ala memberikan taufik kepada salah seorang sniper mujahidin Jabhah Nushrah [semoga Allah menjayakannya] untuk menembak secara tepat seorang tentara Nushairiyah di desa Mahajah pada jalan raya Damaskus – Dara’a. Tentara itu langsung roboh ke tanah sehingga tentara-tentara lainnya ketakutan dan melepaskan tembakan secara membabi buta ke udara. Segala karunia dan pujian milik Allah semata.

sin
Sniper Jabhah Nushrah menembak seorang tentara Nushairiyah di desa Mahajah

 

 

“Allah Maha Melaksanakan urusan-Nya akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya.” (QS. Yusuf [12]: 21)

 

 Jabhah Nushrah

Yayasan Media Al-Manarah al-Baidha’

 

Jangan melupakan kami dalam doa Anda

Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam

 

Selasa, 27 Syawwal 1434 H/3 September 2013 M

(muhib/arrahmah.com)

Baca artikel lainnya...

Comments are closed.