HOMS (Arrahmah.com) – Sniper mujahidin Jabhah Nushrah kembali menembak mati seorang tentara rezim Suriah di posko Suq Al-Baqar, Homs pada Senin (10/12/2012).

Paska penembakan tersebut, pasukan rezim dilanda ketakutan dan menembak secara membabi buta ke segala arah. Tiada korban di pihak mujahidin dalam serangan tersebut.

  

 

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Jabhah Nushrah – Penjelasan no. 184

Sniper mujahidin menembak mati seorang tentara rezim di Homs

 

Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam, Yang menolong orang-orang yang beriman dan menghinakan orang-orang kafir. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Muhammad, nabi yang terpercaya, keluarganya dan seluruh sahabatnya. Amma ba’du.

Allah telah memberi kemampuan kepada saudara-saudara kalian mujahidin Jabhah Nushrah untuk menembak mati seorang tentara rezim yang durjana di posko militer Suq Al-Baqar di Homs.

Setelah tembakan yang tepat mengenai sasaran tersebut, pasukan musuh dalam posko tersebut dilanda ketakutan dan memberondongkan pelurunya secara membabi-buta. Segala puji bagi Allah Yang menolong orang-orang yang beriman dengan rasa gentar yang melanda nyali orang-orang kafir. Serangan ini dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, segala puji bagi Allah semata.

Tentara rezim beberapa detik sebelum ditembak sniper mujahidin

Tentara rezim tewas dan terjatuh setelah ditembak sniper mujahidin


Allah Maha Melaksanakan urusan-Nya akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya.

 

Jabhah Nuhsrah li-Ahli Syam

dari Mujahidin Syam di Medan jihad

Bidang Media

 

Janganlah Anda melupakan kami dalam doa Anda

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam

17 Shafar 1434 H / 30 Desember 2012 M

(muhib almajdi/arrahmah.com)

Topik: , , , ,